הוספת FM

        חדש
       התקנת יחידת FM דיגיטלית הכוללת חיבור MP3/USB
          Bluetooth מובנה וכן שלט קומפקטי


במרבית המקלטים הישנים אין מערכת
לקליטת שידורי FM מה שהופך אותם
לבלתי שימושיים למעשה.
בעזרת ההתקן הנ"ל ניתן לשמוע מוזיקה
מהטלפון הנייד למשל וכל זאת תוך שמירה
על המבנה המקורי של הרדיו וכל הפונקציות
המקוריות. הסידור משלב טכנולוגיה של
המאה ה-21 עם האסתטיקה החיצונית של
המקלטים הישנים, ומביא את הצליל הנעים
של פעם